Φωτογραφίες - μικρογραφίες από το σταθμό

 

 

 

 

Διεύθυνση:      

Χαριλάου Τρικούπη 32 16675 - Γλυφάδα

Τηλέφωνο:

210.9630880

E-mail: info@haidi.gr
Υπέυθυνοι
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗ - ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ

Ακολουθήστε μας & δείτε τα νέα μας στο

You are here

Σύγχρονες Τάσεις

 Από το σχολικό έτος 2004 – 2005 στα τμήματα των προνηπίων και του νηπιαγωγείου εφαρμόζονται τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας νέα προγράμματα σπουδών για την προσχολική αγωγή.

Η νέα αντίληψη για τη μάθηση προβάλλει τη διαθεματική προσέγγιση ως διδακτική μεθοδολογία για την κατάκτηση της γνώσης.

Σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές.

Λόγου χάρη, κατά τη μελέτη ενός θέματος όπως το νερό, ξεκινώντας από προσωπικά βιώματα των παιδιών ( π.χ. από την επίσκεψη στη λίμνη η στο ποτάμι της περιοχής η από το πόσο νερό πίνει ο Γιάννης ), μπορούν να προσεγγιστούν γνώσεις που συνδέονται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως η μελέτη του περιβάλλοντος ( μελετούμε τη λίμνη, το ποτάμι η τη θάλασσα της περιοχής μας ), οι φυσικές επιστήμες ( εξαέρωση του νερού και υγροποίηση των υδρατμών ), τα μαθηματικά ( εκτίμηση ποσοτήτων του νερού ) κ.λ.π.

Η προσέγγιση αυτών των γνώσεων μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση διαφορετικών μέσων και διδακτικών πρακτικών: διατύπωση ερωτημάτων και διερεύνησή τους, άντληση πληροφοριών, αφήγηση εμπειριών, δραματοποίηση, ανάγνωση ενημερωτικών και λογοτεχνικών κειμένων που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το θέμα, παραγωγή κειμένων με ποικίλους επικοινωνιακούς στόχους, εικαστικές αναπαραστάσεις και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χρήση των νέων τεχνολογιών κ.λ.π.

Έτσι, τα παιδιά εμπλέκονται δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και είναι εκείνα που διαμορφώνουν το πρόγραμμα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Η νηπιαγωγός αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή ενώ παράλληλα διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του νηπίου.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η δημιουργία μιας ισχυρής παιδικής προσωπικότητας, εφόδιο απαραίτητο για τον επιτυχημένο πολίτη του αύριο.