Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού