Ειδικοί συνεργάτες

Ειδικοί συνεργάτες

Παιδοψυχολόγος

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, παιδοψυχολόγος επισκέπτεται τον σταθμό μας για να παρακολουθήσει τα παιδιά μέσα στα τμήματά τους. Αν κάποιο παιδί αντιμετωπίσει δυσκολία στη μάθηση ή την ανάπτυξή του, παρεμβαίνει με γνώση και επιστημονική ευθύνη.

Επιπλέον, συμμετέχει στις τακτικές ομαδικές συγκεντρώσεις με τους γονείς και τους παιδαγωγούς. Εκεί συζητούνται θέματα που απασχολούν τους γονείς, όπως: πώς βοηθάμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν πίστη στον εαυτό τους, πώς βοηθάμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα, μορφές επιθετικότητας που συναντάμε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ψυχολογική προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβασή τους στο δημοτικό.

Παιδοψυχολόγος

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, παιδοψυχολόγος επισκέπτεται τον σταθμό μας για να παρακολουθήσει τα παιδιά μέσα στα τμήματά τους. Αν κάποιο παιδί αντιμετωπίσει δυσκολία στη μάθηση ή την ανάπτυξή του, παρεμβαίνει με γνώση και επιστημονική ευθύνη.

Επιπλέον, συμμετέχει στις τακτικές ομαδικές συγκεντρώσεις με τους γονείς και τους παιδαγωγούς. Εκεί συζητούνται θέματα που απασχολούν τους γονείς, όπως:

-Πώς βοηθάμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν πίστη στον εαυτό τους.

-Πώς βοηθάμε τα παιδιά μας να γίνουν αυτόνομα.

-Μορφές επιθετικότητας που συναντάμε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

-Η ψυχολογική προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβασή τους στο δημοτικό.

Παιδίατρος

Βασική μας μέριμνα είναι η υγεία των παιδιών. Για το λόγο αυτό ένας από τους εξωτερικούς συνεργάτες μας είναι η παιδίατρος, η οποία επισκέπτεται το σταθμό μας και εξετάζει τα παιδιά.

Παιδίατρος

Βασική μας μέριμνα είναι η υγεία των παιδιών. Για το λόγο αυτό ένας από τους εξωτερικούς συνεργάτες μας είναι η παιδίατρος, η οποία επισκέπτεται το σταθμό μας και εξετάζει τα παιδιά.

Παιδοδοντίατρος

Στη Χάιντι συνεργαζόμαστε με παιδοδοντρίατρο, η οποία επισκέπτεται το σταθμό μας και εξετάζει τα παιδιά ενώ ταυτόχρονα τους μιλά για την αξία της υγιεινής των δοντιών.

Παιδοδοντίατρος

Στη Χάιντι συνεργαζόμαστε με παιδοδοντρίατρο, η οποία επισκέπτεται το σταθμό μας και εξετάζει τα παιδιά ενώ ταυτόχρονα τους μιλά για την αξία της υγιεινής των δοντιών.

Λογοθεραπευτής

Όσον αφορά τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων, ο σταθμός μας συνεργάζεται με λογοθεραπεύτρια, η οποία παρακολουθεί τα παιδιά και τα αξιολογεί μέσα από ειδικά τεστ, ενημερώνοντας τους γονείς για αυτά.

Λογοθεραπευτής

Όσον αφορά τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων, ο σταθμός μας συνεργάζεται με λογοθεραπεύτρια, η οποία παρακολουθεί τα παιδιά και τα αξιολογεί μέσα από ειδικά τεστ, ενημερώνοντας τους γονείς για αυτά.