Τα παιδιά του προ-προνηπίου επισκέφθηκαν το ταχυδρομείο της Γλυφάδας για να στείλουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Τα παιδιά χάρηκαν πολύ και περιμένουν με ανυπομονησία τα δώρα τους!