Σήμερα, πραγματοποιήθηκε στο σταθμό μας συγκέντρωση-συζήτηση με την παιδοψυχολόγο μας με θέμα “Βασικές αρχές σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα παιδιά προσχολικής ηλικίας”