Παροχές

Παροχές

Μεταφορά

Τα παιδιά μπορούν να μεταφερθούν στο σταθμό είτε από τους γονείς τους, με δικό τους μεταφορικό μέσο, είτε με τα κλιματιζόμενα σχολικά αυτοκίνητα του σταθμού μας.

Στη δεύτερη περίπτωση η μεταφορά από και προς τον παιδικό σταθμό μας γίνεται σε προκαθορισμένη ώρα, με ασφάλεια, υπευθυνότητα και πάντα με τη συνοδεία μιας παιδαγωγού.

Μεταφορά

Τα παιδιά μπορούν να μεταφερθούν στο σταθμό είτε από τους γονείς τους, με δικό τους μεταφορικό μέσο, είτε με τα κλιματιζόμενα σχολικά αυτοκίνητα του σταθμού μας.

Στη δεύτερη περίπτωση η μεταφορά από και προς τον παιδικό σταθμό μας γίνεται σε προκαθορισμένη ώρα, με ασφάλεια, υπευθυνότητα και πάντα με τη συνοδεία μιας παιδαγωγού.

Διατροφή

Η διατροφή θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική μιας και το παιδί της προσχολικής ηλικίας χρειάζεται ένα πλούσιο διαιτολόγιο για την οικοδόμηση ενός γερού οργανισμού. Για το σκοπό αυτό το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής αποτελείται από μια ποικιλία τροφών πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Το φαγητό ετοιμάζεται την ίδια μέρα στην κουζίνα του σταθμού μας και χρησιμοποιούνται τα πιο φρέσκα και αυστηρά επιλεγμένα υλικά.

Για το πρόγραμμα φαγητού ενημερώνεστε στην αρχή κάθε μήνα με ειδικό φυλλάδιο, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά το διαιτολόγιο για κάθε μέρα ξεχωριστά. Προσφέρεται πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό.

Διατροφή

Η διατροφή θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική μιας και το παιδί της προσχολικής ηλικίας χρειάζεται ένα πλούσιο διαιτολόγιο για την οικοδόμηση ενός γερού οργανισμού. Για το σκοπό αυτό το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής αποτελείται από μια ποικιλία τροφών πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Το φαγητό ετοιμάζεται την ίδια μέρα στην κουζίνα του σταθμού μας και χρησιμοποιούνται τα πιο φρέσκα και αυστηρά επιλεγμένα υλικά.

Για το πρόγραμμα φαγητού ενημερώνεστε στην αρχή κάθε μήνα με ειδικό φυλλάδιο, στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά το διαιτολόγιο για κάθε μέρα ξεχωριστά. Προσφέρεται πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό.

Ύπνος

Στο σταθμό μας έχουμε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο τα μικρότερα παιδιά μπορούν να κοιμούνται. Το δωμάτιο του ύπνου είναι ζεστό και ήσυχο. Τα παιδιά κοιμούνται στο χώρο αυτό με τη βοήθεια της παιδαγωγού και επιβλέπονται συνεχώς.

Ύπνος

Στο σταθμό μας έχουμε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο τα μικρότερα παιδιά μπορούν να κοιμούνται. Το δωμάτιο του ύπνου είναι ζεστό και ήσυχο. Τα παιδιά κοιμούνται στο χώρο αυτό με τη βοήθεια της παιδαγωγού και επιβλέπονται συνεχώς.

Εκδρομές και εκδηλώσεις

Συχνά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οργανώνουμε εκδρομές ανάλογα με την εποχή, που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με νέα περιβάλλοντα και εμπειρίες. Επιπλέον, οργανώνουμε εκδηλώσεις και δραστηριότητες με ποικίλη θεματολογία όπου τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν τον δημιουργικό χαρακτήρα τους.

Δείτε περασμένες εκδρομές και εκδηλώσεις

Εκδρομές και εκδηλώσεις

Συχνά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οργανώνουμε εκδρομές ανάλογα με την εποχή, που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με νέα περιβάλλοντα και εμπειρίες. Επιπλέον, οργανώνουμε εκδηλώσεις και δραστηριότητες με ποικίλη θεματολογία όπου τα παιδιά καλούνται να εκφράσουν τον δημιουργικό χαρακτήρα τους.

Δείτε περασμένες εκδρομές και εκδηλώσεις